Conference Committees

Scientific committee:

Xiaohu Dai, China (Chair)

Yongmei Li, China (Co-Chair)

Sudhir Murthy, USA (IWA Specialist Group Chair)

Aijie Wang, China

April Gu, USA

Charles Bott, USA

Dawen Gao, China

George Wells, USA

Glen T. Daigger,USA

Guanghao Chen, Hong Kong, China

Guihe Tao, Singapore

Hanqing Yu, China

Haydee DeClippeleir, USA

Imre Takacs, France

Jacek Mąkinia, Poland

Jiuhui Qu, China

Mari Heinonen, Finland

Mark van Looesdrecht, Netherlands

Mathieu Sperandio, France

Michele Laureni, Netherlands

Peter A. Vanrolleghem, Canada

Ping Zheng, China

Romain Lemaire, France

Siegfried Vlaeminck, Belgium

Sungpyo Kim, South Korea

Susanne Lackner, Germany

Tao Li, China

Uday Kelkar, India

Xia Huang, China

Xiaochang Wang, China

Xingcan Zheng, China

Yinguang Chen, China

Yingyu Law, Singapore

Yongzhen Peng, China

Zhiguo Yuan, Australia

Zhiwei Wang, China


Organising Committee

Xiaohu Dai, China (Chair)

Yongmei Li, China (Co-Chair)

Qi Zhou, China

Xiaochang Wang, China

Xingcan Zheng, China

Xia Huang, China

Hanqing Yu, China

Aijie Wang, China

Dawen Gao, China

Yinguang Chen, Chian

Zhiwei Wang, China

Dianhai Yang, China

Yayi Wang, China

Bingjie Ni, China

Hongbin Chen, China

Hao Chen, China

Xiong Zheng, China

Lin Wang, China

Hongwu Wang, China

Jinhong Fan, China

Jing Sun, China

Shijie Yuan, China

Weihai Pang, China

Qiaoying Wang, China

Kaiming Peng, China

Qian Ping, China